Hela Sverige ska leva!

«Det sjuder av aktiviteter på landsbygden! Företag startas och människor går samman i nätverk för […]

«Det sjuder av aktiviteter på landsbygden! Företag startas och människor går samman i nätverk för sin bygds framtid. Men det finns en baksida också. Många byar kämpar mot utflyttning och nedläggningar. Där kommuner och landsting drar in, tar bybor på många håll över skolor och annan lokal service.
Mycket av framtidsbyggandet sker i lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag, kooperativ och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är ett nav för dessa cirka 4 400 grupper.»
 
1000 kroners-spørsmålet kan vera, vil sentraliseringsbølga snu også i Norge, og i tilfelle når?
 
Leif Arne Løvereide