Helgestøy i Ølen sentrum

Fra beboere i Ølen sentrum fikk Utvalget et skriv som på det sterkeste gav anmodning […]

Fra beboere i Ølen sentrum fikk Utvalget et skriv som på det sterkeste gav anmodning om å gå i mot rådmannens forslag til skjenkeløyve i Meierikjelleren og spare oss for følgene av dette tiltaket. Det var underskrevet av bortimot samtlige husstander i Ølen sentrum/Sjoargata
Utvalget/Vindafjord kommune hørte verken på faginstans eller beboere i Ølen sentrum og gav sitt betingelsesløse tilsagn til skjenkeløyvet!
En slik maktarroganse og forakt ovenfor både politi og sambygdinger skal en lete lenge etter. At rådmannen innstilling til utvalget gav grønt lys her var ingen bombe. Herfra tenkes det kortsiktige med både tiltak og gevinst. Det er mer regel enn unntak. Men så langt jeg forstår så er det Utvalg for oppvekst og omsorg som hadde siste ord i denne saken. Når de attpåtil støtter rådmannens innstilling og gir sitt samtykke – da får jeg problemer.
Etter mitt syn har Utvalget for oppvekst og omsorg vist et så dårlig skjønn at det går langt utover vanlige folks forstand – når de velvitende kan gå inn for noe de vet er til skade og belastning for både folk, eiendom, kommune og offentlig organer/politi!! Både tillit, mandat og avgjørelse blir et hån mot oss som beboere og skattebetalere.
Hva får rådmann og politikere til å gjøre sånne valg som er til skade og for minst 50 medborgere – uten at vi er i direkte krig med hverandre?
For både ordfører, rådmann eller utvalgets medlemmer blir nok ikke plaget gjennom helga. De går hjem fra arbeidete fredag ettermiddag og kan se frem til en rolig helg og av alt slipper å grue seg til den.
De verken ser eller hører knusing av- glass, flasker, vinduer og dører, får hagen og gata «dekorert» med spy, urin, ølbokser, flasker emballasje/papir og annet dritt, og blir ikke vekket av slåssing, gauling, trakassering og andre aktiviteter ut forbi huset sitt. Hvorfor vil de gjøre dette mot oss i Sjoargata.
Og ungene i gata da, som for noen få år siden ingen trodde ville bli en del av Ølen sentrum/Sjoargata. Her er allerede omtrent 15 barn i alder 0 -15 år !!!
Stilt ovenfor dem – hva ville ordfører, rådmann og utvalg berolige disse med kl 03.00 hver uke natt til lørdag og søndag hver uke når de ligger våken og ser og hører på alt dette og står opp dagen etter til svinestien.
Hvordan vil de forklare dem hvorfor noen vil ødelegge utgangsdøra, porten, vinduet eller hvorfor flasker oa. ligger slengt og/eller knust i hagen, og at gata er klisteret med spy og/eller urin eller annet ?
Vil utvalget, ordfører eller rådmann betale min egenandel/forhøyet egenandel (?) på forsikringen når min eiendom/eiendeler blir ødelagt? Kommer utvalget, ordfører eller rådmannen ned i Sjoargata dagen derpå og vasker & rydder opp i hus og hager til folk?
Det er i praksis ikke mulig å forvente at dette lar seg gjøre, men jeg ber Vindafjord kommune v/ordfører om å ta ansvar – bringe tanken videre og konkretiserer forebyggende tiltak for å begrense følgene av skjenkeløyvet.
Ber også at Vindafjord kommune v/ordfører gir oss en saksinformasjon – og/eller tilbakemelding på hva kommunen vil foreta seg i denne saken – så snart som mulig gjennom Grannar.
Til slutt vil jeg også si at Ølen sentrum har i det siste året hatt en klar positiv utvikling ifht. trivsel og bomiljø. Stengingen av Meieripuben gjorde det meste, tilflyttingen av nye fastboende gjør så absolutt sitt, foretningsstand og privat initiativ har alle gjort sitt. Politiet har også vært på laget vårt og «ryddet opp» når vi har bedt de komme. Og kanskje ikke minst vi er blitt litt bedre kjent med hverandre alle som bor her etter at etablerte naboer inviterte alle som bor i Ølen sentrum til hagefest en ettermiddag i sommer. Tiltaket var tydeligvis så kjærkommet at samtlige naboer mellom 0 – 90 år var til stede, midt i heiteste ferien! Vi er også i planer om etablering av velforening.
Og det er godt å bo i Ølen Sentrum – la oss fortsatt ha den gode følelsen.
Så kjære politikere i Vindafjord – vi er ikke storforlangende her i Ølen sentrum, verken med kostbare investeringer eller så mye annet, men klarer oss ganske bra sel og ber om at dere arbeider med oss og ikke mot oss

Dag J. Neraal
Sjoargata/Ølen sentrum.