Hestesak går til fylket

Fylkesmannen gav Etne og Vindafjord Trav- og hestelag støtte i klagen på reguleringsplanen der travlaget […]

Fylkesmannen gav Etne og Vindafjord
Trav- og hestelag støtte i klagen på
reguleringsplanen der travlaget sitt
hestesportanlegg på Tongane blei tatt ut.
— Eg forventa dette, og nå går klagen
på nytt til fylkesmannen. Førre gong
var eg usikker på kva som ville komma
frå fylket, denne gongen er eg sikrare,
seier Øyvind Thorson, som har fronta
travlaget i denne saka.