Høyre sikrer velferden i Etne!

Anne- Grethe Strøm-Erichsen påstår i sitt innlegg at Etne ville fått mer penger gjennom de […]

Anne- Grethe Strøm-Erichsen påstår i sitt innlegg at Etne ville fått mer penger gjennom de siste tre årene dersom Ap hadde fått gjennomslag for sitt økonomiske opplegg for kommune-Norge. Kommunen ville fått 3,8 mill. mer over tre år. Det Anne-Grethe Strøm-Erichsen ikke nevner er at hvilken besparelser norske kommuner har opplevd som følge av at renten har gått fra over 7 prosent under Jens Stoltenbergs tid som statsminister i 2001 til rekordlave 1,75 prosent under denne regjeringen. Rentereduksjonen har gitt Etne 1,7 mill. i årlige besparelser, over 3 år 5,1 million. Totalt sparer Hordalandskommunene nærmere 160 millioner kroner årlig på en 4% rentereduksjon. Når vi i tillegg ser hvilke enorme økninger kommuneøkonomien har opplevd gjennom de siste års statsbudsjetter er det ingen grunn til å skryte av Aps opplegg for kommunesektoren.
I tillegg til dette har næringslivet i Hordaland mottatt 976 millioner kroner i skattelettelser fra regjeringen. Dette har ført til at flere tør å ansatte flere mennesker, flere tør å starte opp nye bedrifter og at utflyttingen av arbeidsplasser som Jens Stoltenbergs skatteskjerpelser førte med seg i 2001 har stoppet opp.
Anne-Grethe Strøm-Erichsen kan dermed ikke krone seg selv til velferdens store beskytter, ei heller ikke kommune-Norges reddende engel. Hennes parti står for en høyskattepolitikk som skatter arbeidsplassene ut av landet, og dermed også grunnlaget for all vår felles velferd. Hennes parti står for en høyrentepolitikk som gjør det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, spesielt for unge mennesker i etableringsfasen. Vi vet alle at verken høyere skatter eller høyere rente førte til mer velferd i Etne da Stoltenberg var statsminister i 2001, og ingenting tyder på at den samme oppskriften vil slå annerledes ut dersom han skulle få en ny sjanse etter høstens valg. Det er ikke Ap, men Høyre som sikrer velferden og skaper trygghet for hus, hjem og jobb.

Harald Victor Hove
Stortingskandidat for Hordaland Høyre