Hva nå, Mor Norge?

Norge innehar fiskeririkdommer, skoger, mineraler, vann, olje og gass pluss et betydelig oljefond. Et slikt […]

Norge innehar fiskeririkdommer, skoger, mineraler, vann, olje og gass pluss et betydelig oljefond. Et slikt fond kan forsvinne over natten ved børskrakk  eller at dollaren kollapser. Skogene, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonene er derimot vår sanne rikdom. De er nesten evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på.
Helt sikre er vi allikevel ikke. Hvis vi ikke stopper høyrekreftene i politikken kan vårt arvegods bli kjøpt opp! Blir eierskap og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper det ikke at kraftstasjonen  og forsyningsnettet fysisk befinner seg i Nordland eller Hordaland. Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land kan landet styres. Kystpartiet vil arbeide aktivt mot at landet selges bit for bit. Dessverre var det bare Kystpartiet som stemte imot den nye vannressursloven som ble vedtatt i Stortinget 2001. Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. Noe som var utenkelig da våre forfedre laget konsesjonslovene!
Neste år kan nordmenn heve sine glass og skåle for våre hundre år med selvstendighet. La det bli en skikkelig fest. Hvis dagens ledende politikere får det som de vil, blir dette den siste skål!
Jan-Ove Fromeide
politisk nestformann Kystpartiet Hordaland