Hvorfor ikke vinmonopol?

Det er en fornuftig distriktspolitikk, og det er sikkert ikke Helse- og omsorgsministeren alene om […]

Det er en fornuftig distriktspolitikk, og det er sikkert ikke Helse- og omsorgsministeren alene om for tiden å utrede muligheten for at alle kommuner som ønsker det skal få sitt eget vinmonopol. Hun har nok medarbeidere også på dette.
I våre naboland, f.eks. Danmark og i mange andre land, har vanlige butikker og forretninger/supermarkeder overtatt vinmonopolhandelen, som en god ordning for folk flest. Ja, som den beste ordning. En slik ordning bør også innføres her i landet senere. Det er bare tull å kjøre/reise langt, f.eks. mange mil for å kjøpe seg en flaske vin eller to. Ikke minst gjelder dette for meg selv også/uansett andre. Jeg tror neppe noen kan være misfornøyd med å komme i litt bedre humør, eller bli litt gladere i tilværelsen (i den mørke hverdagen) i blant.

Leif Harald Tesdahl