Ikkje legg ned Rygg skule og barnehage!

Dåken som vil ha fleire innbyggarar. Dersom dåken legg ned på Rygg, flyttar dei heller. […]

Dåken som vil ha fleire innbyggarar. Dersom dåken legg ned på Rygg, flyttar dei heller. Viss alle dei må ned til Enge, får lærarane mindre tid på kvar og elev. Det er mykje kjekkare å gå på ein liten skule, enn å gå på ein stor skule, når ein er 1-4. klassinagar!
Me er tretten som står på bussen allereie. Me støttar dei som vil ha skulen og barnehagen på Rygg oppe!

Helsing Helene Krokå og Amalie Kaldheim, begge femteklassingar på Enge skule