Ikkje midlar til Vikebygd

Vindafjord kommune har formidla dette ønsket vidare til Statens vegvesen. Vegvesenet melder tilbake at det […]

Vindafjord kommune har formidla dette ønsket vidare til Statens vegvesen. Vegvesenet melder tilbake at det ikkje finst midlar til den omtalte strekninga i år. Tiltaket blir aktuelt dersom ein når fram med løyvingar, i følgje Haugaland og Sunnhordland distrikt.