Inn i nytt bygg

Vassnes-gruppa er i stadig ekspansjon og dagleg leiar Helge Vassnes (bildet) utelukkar ikkje at det […]

Vassnes-gruppa er i stadig ekspansjon og dagleg leiar Helge Vassnes (bildet) utelukkar ikkje at det kan bli ytterlegare vekst.

Les meir i papiravisa.