Kirkerådet og statskirken

Det nåværende Kirkeråd under ledelse av Thor Bore må sies å ha sviktet dette viktige […]

Det nåværende Kirkeråd under ledelse av Thor Bore må sies å ha sviktet dette viktige ansvaret. For i stedet for å fokusere på å bygge opp menighetene og sørge for vekst i Den norske kirke, så har de gått inn for det motsatte. Blant annet har de besluttet å rive ned et stort antall kirker til tross for svært god økonomi i oljenasjonen Norge.
Da våre forfedre med møysommelig innsats bygde opp landet vårt gjorde de dette i tillit til Gud og hans velsignelse. Denne tilliten og gudfryktigheten kom blant annet til utrykk ved at man bygde kirker hvor man kunne tjene Gud. Nå vil Kirkerådets 15 medlemmer frata oss som utgjør over 3,6 millioner medlemmer muligheten til å tjene Gud ved å rive kirker. Dette er respektløst både overfor vår flere hundre år gamle kristne kulturarv og mennesker som ønsker gudstjeneste i disse kirkene.
I stedet for å fokusere på å rive ned kirker, så burde Kirkerådet heller fokusere på hvordan Den norske kirke kan bidra til en vekkelse i landet vårt for å hjelpe søkende mennesker ut av det åndelige og moralske mørke som mange mennesker i dagens samfunn befinner seg i. Det er dette som er Kirkerådets oppgave.
Da er det desto verre å tenke på at det nåværende Kirkeråd ikke bare har gått inn for å rive ned kirker, men også går inn for å avskaffe selveste statskirken. Dette har de gjort ved å anbefale at Kirkemøtet i november, som består av 85 medlemmer, går inn for å avskaffe statskirken — noe som er et brudd på statskirkens kristendemokratiske tradisjoner med tanke på at dette berører over 3,6 millioner medlemmer.
I stedet for at Kirkemøtet i november formulerer at statskirken bør avskaffes, så bør det holdes en folkeavstemning om et så viktig spørsmål som dette, som berører så mange mennesker og som skal ligge til grunn for Stortingets beslutning.
Å innvende, slik Kirkerådet gjør, med at statskirken bør avskaffes fordi vi lever i et flerkulturelt eller pluralistisk samfunn er uholdbart når vi vet at ca. 90 prosent av den norske befolkning, noe som tilsvarer over 4,2 millioner nordmenn, har et kristent livssyn.
 
Peter Håland