Kolås til ny bank

Per Rune Kolås byrjar i Sparebanken Vest om lag 1. juni, med Skånevik som kontorstad. […]

Per Rune Kolås byrjar i Sparebanken Vest om lag 1. juni, med Skånevik som kontorstad. Organisasjonsstrukturen i regionbanken er under omlegging, mellom anna fordi Sparebanken Vest opnar nytt avdelingskontor i kjøpesenteret i Etne i november.
— Kolås skal arbeida i Skånevik inntil kontoret i Etne blir opna, seier regionbanksjef Arnt Sortland.
Når Etne-kontoret er opna, vil Kolås truleg bli øvste leiar for både Skånevik-kontoret og det nye Etne-kontoret, med Etne som hovudbase.
Den nye seniorrådgjevaren i Etne og Skånevik rapporterer til Arnt Sortland, som har kontorstad i Leirvik. Han er regionbanksjef for alle Sparebanken Vest sine kontor i Sunnhordland, pluss den nye Haugesunds-avdelinga.
Banksjef Sigve Leknes i Sparebanken Vest si avdeling i Skånevik gjekk av med AF-pensjon 1. mars. Reidun Tungesvik er konstituert salssjef, og leiar Skånevik-kontoret i overgangsperioden.

Lang bankerfaring
Per Rune Kolås (43) arbeider nå som kundeansvarleg for næringskundar i Etne Sparebank. Denne stillinga har han hatt i elleve år. Kolås, som opphaveleg kjem frå Ulvik i Hardanger, arbeidde også i Etne Sparebank frå 1985 til 1987, og deretter arbeidde han i ni år i Ølen kommune.