Kommunene får mindre med Ap

Sentrum/Høyre-regjeringen la grunnlaget for en formidabel vekst som blant annet har gjort at den rød-grønne […]

Sentrum/Høyre-regjeringen la grunnlaget for en formidabel vekst som blant annet har gjort at den rød-grønne regjeringen har 160 milliarder mer til disposisjon gjennom økte skatteinntekter enn sentrum/Høyre-regjeringen. Da skulle det bare mangle at ikke kommunene fikk flere av disse milliardene. Det som imidlertid er riktig er at de to første årene av vår regjeringsperiode var tøffe for kommunene. Men de var tøffe for alle, både den enkelte av oss, bedriftene og staten. Grunnen var at vi måtte gjennomføre en hestekur for å få fart på norsk økonomi etter flere år med Ap-styre. En kur som virket og som både den nåværende regjeringen og kommunene høster fruktene av. Det var nødvendig for å snu nedgang til vekst.
For denne regjeringen er satsingen på kommune Norge en engangssatsing i 2006. Deretter har det vært nedgang i de frie inntektene både i 2007 og 2008. Under Erna Solberg var det rekordvekst i frie inntekter både i 2004 og 2005. For å sitere Direktør i KS Bjørn Gudbjørgsrud: «Kommuneopplegget for 2008 innebærer egentlig en lavere vekst enn budsjettene fra Erna Solberg. Derfor må kommunene begynne å kutte igjen.»
Eller for å sitere den rød-grønne-regjeringens eget nasjonalbudsjett for 2008: «Kommunesektorens frie inntekter anslås reelt redusert med drøyt 0,1 mrd. kroner eller 0,1 pst. fra 2006 til 2007.»
Eirin Sund setter likhetstegn mellom økte skatter og flere offentlige tjenester. Fasiten fra forrige periode viser at reduserte skatter bidrar til å skape vekst i økonomien. Vi satte ned skattene samtidig som vi fikk til en reduksjon i helsekøene – med rødgrønt styre øker både skattene og helsekøene.

Jan Tore Sanner,
nestleder i Høyre