Kongens immunitet

Kongen er Den norske kirkes fysiske eller konstitusjonelle overhode, slik at kirken dermed ikke styres […]

Kongen er Den norske kirkes fysiske eller konstitusjonelle overhode, slik at kirken dermed ikke styres av en sekulær stat, men av et statsoverhode som er forpliktet til å håndheve og beskytte vår kristne statsreligion. Grunnen til at SV ønsker å fjerne Kongens beskyttelse mot rettsforfølgelse er fordi de samtidig ønsker å avskaffe monarkiet ved å gjøre kongeriket Norge om til en verdslig republikk, det såkalte «moderne Norge» hvor også statskirken ønskes avskaffet.
Nå er kjennetegnet ved en republikansk styreform til forskjell fra vår nåværende ordning den at en republikk er en langt svakere og mer ustabil statsdannelse, spesielt i krisesituasjoner som ved krig, naturkatastrofer, hungersnød etc. Dette skyldes at en republikansk styreform alltid vil mangle den samlende symboleffekt og vedvarende autoritet blant befolkningen som et godt fungerende monarki har.
Når våre forfedre utformet grunnloven var trolig tanken at en egen paragraf som sikret Kongen immunitet mot rettsforfølgelse samtidig ville ivareta Kongens autoritet både som statsoverhode og som overhodet for Den norske kirke. Derfor er det manglende respekt av de fem SV-representantene å fremme et lovforslag som ikke bare vil fjerne Kongens jurdiske immunitet, men som også vil avskaffe seg en statsform som har vært skikk i Norge gjennom lang tid.

Peter Håland