Krever to milliarder til strømnettet

Jeg ber nå om en skriftlig redegjørelse fra energiministeren om hvilke konkrete tiltak han vil […]

Jeg ber nå om en skriftlig redegjørelse fra energiministeren om hvilke konkrete tiltak han vil foreta seg. Jeg vil holde Enoksen ansvarlig for sine løfter om å ruste opp strømnettet, og forventer at han gir et positivt svar på min henvendelse. Foreløpig har ikke Statnett fått garantier fra regjeringen om ny kapital for å sikre utbedringer.
Det koster penger å utbedre hovedstrømnettet. Statnett har for lang tid siden søkt om å få tilført 2 milliarder kroner i 2006, slik at de kan iverksette flere nødvendige investeringsprosjekter. Dette hadde FrP med i vårt alternative statsbudsjett for 2006, men regjeringen har vendt det døve øret til. Nå risikerer Statnett å måtte låne penger til høyere rente i markedet. Det gir utslag i høyere nettleie til norske strømkunder. Det må vi unngå. Jeg er svært bekymret over forsyningssikkerheten i Norge. Landet har en svak kraftbalanse ved lite nedbør, og nå blir vi minnet om at overføringsnettet ikke er tilfredsstillende en rekke steder. En sikker kraftforsyning må være av høyeste prioritet for myndighetene.

Energipolitisk talsmann i FrP,
Ketil Solvik-Olsen