Kuttar renta igjen

Lånekundane får snart eit nytt brev i posten frå banken som fører til litt meir […]

Lånekundane får snart eit nytt brev i posten frå banken som fører til litt meir å rutte med i lommeboka. Lågkonjunktur og ytterlegare svekt vekst i verdsøkonomien, er blant årsakene sentralbanksjef Svein Gjedrem brukar som forklaring på dagens rentekutt.
Rentekuttet er ei tiltak for å avgrense effekten nedgangen får for norsk økonomi og arbeidsplassar.
Med dagens rentekutt har Noregs Bank sett ned renta med 3,25 prosentpoeng sidan oktober i fjor.