Kven er katastrofeansvarleg?

Kven er katastrofeansvarleg i Etne kommune? Korleis er dette lagt opp, med hensyn til beredskap […]

Kven er katastrofeansvarleg i Etne kommune? Korleis er dette lagt opp, med hensyn til beredskap og gjennomføringar dersom noko skulle henda? Samtidig eit spørsmål når det gjeld geologiske undersøkingar. Kva vert gjort innan rassikring på veg og utgliding av berg? Dette kan gå ut over bebygging og menneske, det kan skape store øydeleggjingar. Eg berre spør.
Ove Wiland, Skånevik