Kystpartiet behøver ikke krangle med alle

Vi er enige med Frp i at det ikke er nødvendig finansiere veibygging med bompenger. […]

Vi er enige med Frp i at det ikke er nødvendig finansiere veibygging med bompenger.
Vi er enige med Høyre i at det ikke behøves skatt på egen bolig.
Vi er enige med Venstre i å overføre større deler av godstrafikken til sjø og bane.
Vi er enige med Krf om å verne om de kristne grunnverdiene.
Vi er enige med Sp om at vi skal ha nasjonal kontroll over naturressursene.
Vi er enige med Ap om at vi skal være medlem i NATO
Vi er enige med SV i å stå utenfor EU.
Vi er enige med RV i at vi må opprettholde lokalsykehusene.
Vi er som regel enige med velgerne.

Ragnar Vikshåland,
Kystpartiet