Landbruket under felles paraply

Etableringa av Vindafjord Landbruk i midten av januar, er indirekte knytt til danninga av Landbrukets […]

Etableringa av Vindafjord Landbruk i midten av januar, er indirekte knytt til danninga av Landbrukets Hus i Ølen. Dette aksjeselskapet blei formelt stifta måndag i denne veka.
— Mange organisasjonar innanfor landbruket hadde ikkje organisasjonsnummer, og dermed kunne dei ikkje kjøpa andelar i Landbrukets Hus, forklarer Svandal.
Vindafjord Landbruk er eit andelslag, der kvar gruppe betaler nokre hundrelappar for å melda seg inn. Andelslaget har gått inn som aksjonær i Landbrukets Hus i Ølen, som formelt blei stifta måndag kveld. Leiaren Arne Svandal frå Imsland og Gunnar Dalen frå Bjoa blir laget sine to styrerepresentantar i Landbrukets Hus.
Vil ha med fleire
Bondelaga som er med, er Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd og Ølen. Det nyfusjonerte Vindafjord Bonde- og Småbrukarlag, er også med. Det åttande bondelaget i distriktet, Vikedal Bondelag, har slite med laber aktivitet dei siste åra. På eit medlemsmøte i kveld skal dei ta stilling til om dei skal vera med i overbygginga Vindafjord Landbruk. Dette opplyser leiar Stein Tore Lillemo.
Vindafjord Skogeigarlag og Ølen Skogeigarlag er også inviterte med. Dørene er dessutan opne for andre grupper med tilknyting til landbruket innanfor den nye kommunen, understrekar Arne Svandal.
Nytt møte tysdag
På eit møte førstkomande tysdag blir det bestemt meir om kva oppgåver dette nye andelslaget for landbruksinteressene i Vindafjord skal ta på seg.
— Er det aktuelt å slå saman bondelaga i kommunen?
— Me har hatt samlingar for alle åtte bondelaga, men nå får me først sjå kor me vil hen med Vindafjord Landbruk, svarer Svandal, som samstundes er leiar i Imsland Bondelag.
— Eg ser føre meg at Vindafjord Landbruk kan bli eit talerøyr overfor kommunen, og kanskje koma med politiske uttalar. Dette kan bli eit veldig godt organ for landbruksnæringa, håpar Svandal.