Landbruksentusiasme i Ølen

— Med befolkingsveksten Noreg står overfor, og den stadig aukande etterspurnaden etter norsk kjøt både […]

— Med befolkingsveksten Noreg står overfor, og den stadig aukande etterspurnaden etter norsk kjøt både her heime og i utlandet, er bonden i ein gunstig posisjon for vidare utvikling, meinte Brekk.

Les meir i papiravisa…