Legesjekk etter uhell

Bilen køyrde av vegen, og begge personane i bilen vart køyrde til legesjekk. Uhellet vart […]

Bilen køyrde av vegen, og begge personane i bilen vart køyrde til legesjekk. Uhellet vart meldt til politiet klokka 16.40. Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde i Vindafjord blir det oppretta sak på grunn av personskade, men det er ikkje mistanke om promille.