Ljoshall totalskadd

Det fortel Ole Martin Grindheim i Etne Brannvesen. Det gamle ungdomshuset like aust for Etne […]

Det fortel Ole Martin Grindheim i Etne Brannvesen.
Det gamle ungdomshuset like aust for Etne sentrum har den siste tida vore under ombygging til lydstudio.
Brannvesenet kom til brannstaden mellom kl. 3.30 og 4.00 i natt.
— Me brukte mellom ein time og halvannan på å få kontroll med brannen, men då var huset allereie påført store skadar og brannen hadde spreidd seg til heile huset, seier Grindheim, som meiner at brannen anten har starta i kjellaren eller i hovudetasjen.
Brannårsaka er i følgje Grindheim ukjent. Ingen personar var i huset då brannen braut ut. Brannvesenet held i morgontimane på med ettersløkking.