Maktmisbruk hos ligningsmyndighetene

Jeg har en rekke ganger stilt skriftlig spørsmål til finansminister Halvorsen der problemer med ligningsmyndighetenes […]

Jeg har en rekke ganger stilt skriftlig spørsmål til finansminister Halvorsen der problemer med ligningsmyndighetenes overtramp ovenfor skatteyter tas opp. Finansminister Halvorsen ser enten ikke problemet i særlig grad, eller så er hun ikke tilstrekkelig interessert i problemet. Folk skal tydeligvis skvises for skatt samme hva. Målet helliger middelet.
La meg med en gang fastslå at det er mange dyktige ligningsfunksjonærer, og at man i de fleste tilfeller møter en servceinnstilling og hjelpsomhet som er utmerket. Jeg har også inntrykk av at man i de aller fleste er ute etter å hjelpe og veilede, fremfor å ”ta” folk. Mange ligningskontorer har nok også jobbet hardt med serviceinnstillingen.
Men så er det dessverre en del mennesker som har mildt sagt ublide møter med ligningsmyndighetene, og ofte ligger ikke problemet hos skatteyter. Mange så sikkert Dokument2 i våres der vi møtte komikeren Jon Schau og Tore Lende. Begge er offer for skattemyndighetenes nådeløse skjønnsligningspraksis. Da Schau fikk sammenbrudd, og endte i koma, forsøkte ligningsmyndighetene å slå ham konkurs. For en situasjonsvurdering!
I enkelte tilfeller har personer opplevd å bli nær truet med tilleggsskatt på 60 pst. dersom de ikke godtar ligningsmyndighetenes skjønnsmessige vurderinger i en sak. Da føler man seg ganske liten og hjelpesløs i forhold til den mektige staten. Slikt er meget alvorlig med tanke på rettsikkerheten. Ligningsmyndighetene har i praksis så stor makt at man skal være uhyre kvalitetsbevisst i hva man gjør.
Jeg tror mange ulykkelige og uforskylte skjebner kunne vært unngått dersom man hadde kurset ligningsfunksjonærene over hele landet i service og innlevelse i skatteyters situasjon. De fleste skatteytere er jo redelige og skikkelige mennesker, som ønsker å gjøre en redelig innsats og betale sin skatt.
En klar forbedring hadde også vært å i større grad å flytte bevisbyrden i skjønnsligningssaker fra skatteyter til ligningsmyndighetene. Men det hadde til å begynne med vært fint om finansministeren innså at man faktisk har et problem når arbeidsføre mennesker kjøres i senk av rigide myndigheter. Denne innsikten er foreløpig ikke tilstedeværende. Men så er heller ikke SV kjent for å ta hensyn til enkeltmenneskets frihet.

Gjermund Hagesæther
Skatte- og avgiftspolitisk talsmann
Fremskrittspartiets stortingsgruppe