Breiband på veg mellom Vikedal og Sandeid

Linjemontør Geir Rekvik og dagleg leiar Rune Aurebekk i Opp AS Kraftledningstjenester ser kabelrullen gå […]

Linjemontør Geir Rekvik og dagleg leiar Rune Aurebekk i Opp AS Kraftledningstjenester ser kabelrullen gå ut med 40 meter i minuttet.
— Å dra ut kabelen er den minste delen av jobben. Å leggje ut hjul på mastene og feste kabelen etterpå tar lenger tid, seier Aurebekk i selskapet som har base i Kristiansand.

Mangla Ølen-Vikedal
Dei gjer jobben for Agder Energi som fekk anbodet av Haugaland Kraft, men som likevel ikkje hadde tid til å ta det. Kabelen som blir lagt på høgspentlinja frå Vikedal skal ende opp i Eiodalen i Ølen. Eit strekk på 12,5 kilometer. Inne i eit tynt aluminiumsrøyr er det 48 fibrar med ein kapasitet milevis over det som er behovet i distriktet i dag.
Høgspenten til Haugaland Kraft er motorvegen som sidegreinene til bygdene skal gå ut frå. Dei mangla ein slik digital hovudveg mellom Ølen og Vikedal.

Enorm kapasitet
— Det går ikkje an å setje ei øvre grense på denne overføringskapasiteten i dag. Det kjem an på utstyret vi koplar til. Her er det ein god dyr og korleis alt i naturen heng saman. I tillegg vert det samarbeid om oppgåver som skal løysast i naturen for å utøve rolla som skogvaktar.
— Eg håpar at denne aktiviteten kan vere med og hjelpe dei yngre til å bruke naturen meir og få opp auga for kva me har her, seier Abelseth.

Populært program
Mykje av det andre på programmet, går igjen frå suksessen dei førre åra. Popstjerna som plar å trekke fullt telt under finalen, er venta å bli minst like bra dette året. I juryen set det låtskrivarar, popstjerner og musikarar som skal vere med publikum å kåra ein verdig vinnar av årets popstjernekonkurranse. På tysdagskvelden vert det diskotek for alle aldrar og på onsdagskvelden semifinale i popstjerna, sirkusshow og ulike oppvisingar. Avslutningsshowet er på torsdagskvelden då mange show, premieutdelingar og ikkje minst den spennande finalen i popstjerna, står for tur.