Med mobil og utan bilbelte

Mellom kl. 13.00 til 14.00 hadde UP trafikkkontroll i Skjold på tysdag. Dei kontrollerte 60 […]

Mellom kl. 13.00 til 14.00 hadde UP trafikkkontroll i Skjold på tysdag. Dei kontrollerte 60 bilar ved E 134. Tre bilar fekk førelegg for mobilbruk, medan tre bilførarar køyrde utan belte og fekk difor gebyr for dette.