Media og tunnelen Skånevik – Etne

Hos mange, særlig i den eldre generasjonen, satt det nok igjen aldri så lite bitterhet […]

Hos mange, særlig i den eldre generasjonen, satt det nok igjen aldri så lite bitterhet over at Scheitkomiteen valgte å dele opp gamle Skånevik kommune og la fastlandsdelen og litt av vestsida i Åkerfjorden gå sammen med Etne kommune. Det er ikke alltid lett å finne melodien med nye samarbeidspartnere, særlig når alliansen er funnet opp av utenforstående og ikke-involverte, og klimaet mellom partene var ikke alltid preget av åpenhet og sterk samarbeidsvilje.
I løpet av de to tiårene mine lokale erfaringer er knyttet til, som skolemann, kommunepolitiker og familiemann, har jeg heldigvis registrert at «fjellet er blitt atskillig lavere», og at de aller fleste innbyggerne i de to bygdesentrene har maktet å arbeide seg sammen, så vel innen de politiske som de kulturelle satsningsområdene.
Løsningsordet for framdrift og utvikling i en kommune er samarbeid, uansett hvor en har valgt å bosette seg innenfor kommunens grenser.
Det siste store satsingsområdet i Etne kommune er realiseringen av tunnel på Fv 34 mellom Skånevik og Etnesjøen. Et viktig veiprosjekt både for Etne kommunes utviklingspotensiale som for hele regionen Sunnhordland, Haugalandet og Ryfylke. Alle gode krefter må dra i samme retning, og alle må legge breisida til for at hullet gjennom fjellet skal kunne realiseres
fortest mulig. Det har de aller fleste oppdaget, – unntatt Bygdebladet Grannar.
Da Etne Framskrittsparti ville markere sin støtte til interimsstyrets arbeid med tunnelprosjektet, valgte Grannar å droppe tilstedeværelse ved overleveringen av en sjekk på Etnemarknaden fredag 4. august. Tillitsvalgte i partiet fikk beskjed om at tiltaket var lite interessant å koste spalteplass på, fordi «andre har gitt så mye mer»,
Grannars interesse var med andre ord proporsjonal med innsatsbeløpets størrelse. Slik tenker altså våre nærmeste nyhetsformidlere og presumptive støttespillere.
Haugesunds Avis hadde, til tross for spredt aktivitet og lite folk å ta av i ferietida, sørget for å være til stede med innleid fotograf og journalist på telefontråden. De hadde funnet det interessant nok å presentere det første frivillige bidraget, utover eiernes aksjekapital, og også sett sin samfunnsoppgave i å gi kjærkommen drahjelp til et etterlengtet veiprosjekt.
Hjertens takk for gaven og det stimulerende puffet fra Etne Framskrittsparti. Haugesunds Avis skal ha honnør for positiv interesse og drahjelp, men Bygdebladet Grannar bør i ettertid passe bedre på abonnentene sine i denne delen av nedslagsfeltet.

Victor Carlsen Jr.,
Interimsstyret for tunnel Skånevik – Etne