Mer penger til sykehusene!

Gjennom forhandlinger i Stortingets sosialkomite har de samme partiene nå fordelt disse pengene. Det er […]

Gjennom forhandlinger i Stortingets sosialkomite har de samme partiene nå fordelt disse pengene. Det er gledelig for Hordaland at Helse Vest faktisk får så mye som 167 mill.kr MER i 2005.
Resultatet av denne budsjettøkningen blir også at Helse Bergen og derved også Haukeland Sykehus får tildelt betydelig mer midler i 2005.
Det er viktig å understreke at denne bevilgningen skal videreføres også I kommende år. Dette blir derfor ikke et engangsløft men en varig forbedring av økonomien i Helse Vest.
Avtalen mellom FrP og Regjeringspartiene sikrer at underfinansieringen som Stortinget tidligere har vedtatt skal rettes opp i løpet av 5 år nå vil gå vesentlig raskere. Av den samlede merbevilgningen til Helseforetakene er hele 100 mill.kr av totaløkningen på 167 mill.kr lagt inn for å dekke underfinansieringen. Når alle de 500 millionene er fordelt er det nettopp Helse Vest som får det største enkeltbeløpet. Det er ikke mer enn rett og rimelig når det nettopp er Helse Vest som gjennom mange år har hatt den største underfinansieringen.
Det har vært viktig for FrP i arbeidet med statsbudsjettet for 2005 å få til en bedring av helseforetakenes økonomiske rammer. Et av målene med sykehusreformen er jo nettopp å få kort veg mellom Stortinget som styrer pengene og sykehusene som trenger penger til pasientbehandling. Avtalen understreker spesielt at midlene skal komme pasientene til gode gjennom økt
behandlingskapasitet. Når FrP samtidig har fått gjennomslag for at innsatsbasert finansiering økes til 60 % er det åpenbart at statsbudsjettet for 2005 er godt nytt for alle som trenger sykehusbehandling.

Stortingsrepresentant
Arne Sortevik, Frp