Merknadar til budsjettet

Etne Eldreråd har fleire merknadar til Etne kommune sitt budsjett for 2007. Dei krev mellom […]

Etne Eldreråd har fleire merknadar til Etne kommune sitt budsjett for 2007. Dei krev mellom anna at restbeløpet på kroner 19.000 kroner til innkjøp av eit elektroterapiapparat blir lagt inn i budsjettet, og at den nye sengeavdelinga ved Etne sjukeheim må takast i bruk på eit tidlegare tidspunkt enn det som kjem fram i budsjettforslaget. For at dette skal kunne gjennomførast må ressursbehovet på 2,7 årsverk vera på plass.
I og med at det tidlegare er vedtatt at desse ekstra personalkostnadane skal sparast inn ved bruk av multidosett og inndraging av lønna pause for utetenesta, ber Etne Eldreråd om at Etne kommune snarast set i gong desse tiltaka slik at den nye sjukeheimsavdelinga blir tatt i bruk så fort som råd.