Svineinfluensa påvist på Vindafjord-gardArne Skogheim Plassjef AF Miljøbase Vats ]]>

Mattilsynet gjekk tysdag ettermiddag ut med ei ny oppdatering over influensasmitte i landbruket.  Tre nye positive prøvesvar frå Veterinærinstituttet var alle frå besetningar i Rogaland. Ein av desse er heimehøyrande i Vindafjord kommune.

Stavanger Aftenblad si nettutgåve skriv at dei tre nye influensaramma tilfella i Rogaland er påvist hos avlsbesetningar. Difor er Mattilsynet bekymra for at smitten alt kan ha spreidd seg vidare.

35 gardar ramma

Totalt er det nå påvist svineinfluensa i 35 svinebesetningar i Noreg. 22 
ligg i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøndelag, to i Buskerud, sju i Rogaland, og ein i Hedmark og ein i Akershus.

Mattilsynet presiserer at kjøtt og kjøttprodukt ikkje representerer helsefare.

– Svineinfluensaviruset smittar ikkje via matvarer, og ein kan ikkje få svineinfluensa av å eta svinekjøtt eller produkt av svin, skriv tilsynet på si nettside.

Alle besetningseigarar må nå ta ansvar for å avgrensa smittespreiinga, og blir bedne om å instruks om førebyggande tiltak som ligg på Mattilsynets nettsider.