Miljøvirksomhet med trygge og klare rammer

Styret i Tysvær Fiskarlag har i et leserinnlegg her i avisa stilt spørsmål ved vårt […]

Styret i Tysvær Fiskarlag har i et leserinnlegg her i avisa stilt spørsmål ved vårt innspill til kommuneplanen, og vi føler behov for å svare på dette.
Alle installasjoner som skal resirkuleres på AF Miljøbase Vats, blir grundig kartlagt og sikret før de tas inn i fjorden. Enkelte av de flytende installasjonene vi ønsker å ta hånd om, stikker så dypt at de må deles i store seksjoner i sjøen før de kan tas på land og resirkuleres. Av hensyn til sikkerheten for våre operatører, kan vi ikke seksjonere denne type installasjoner i rom sjø. Til dette arbeidet trenger vi rolige farvann. Dette gjelder blant annet lastebøyen fra Draugen, som vi ønsker å resirkulere høsten 2009. Bøyen ligner Kittiwake-bøyen både i konstruksjon og størrelse. Det er ikke lagret olje eller gass i bøyen, som er bygget i stål, med jernmalm som ballast.
Som stor og langsiktig arbeidsgiver i Vindafjord ønsker vi klare rammer for vår virksomhet. Kystverket har på sine kart satt av området der Vatsfjorden møter Yrkesfjorden til riggområde. Både Vindafjord — og Tysvær kommune — har i sine gjeldende kommuneplaner satt av noe av dette området til oljeinstallasjoner. Dette er grunnen til at AF Decom Offshore i utgangspunktet valgte å investere i en ny og moderne miljøbase i Vats. I forbindelse med arbeidet med arealdelen av kommuneplanene har vi bedt om at både Vindafjord og Tysvær formelt setter av samme område med samme formål som kystverket har i sine kart.
Det er ikke noe mystisk i dette og vi tror det er viktig av hensyn til alle som bruker fjorden at rammene er klare. Miljø er selve forutsetningen for vår virksomhet og noe vi er ekstremt opptatt av. Vi på AF Miljøbase Vats er også opptatt av åpenhet og god og riktig informasjon. Derfor håper jeg at de som har spørsmål ikke nøler med å kontakte meg direkte.

Arne Skogheim
Plassjef AF Miljøbase Vats