Mistenkt for ruskøyring

Det vart mindre materielle skadar på bilen, men ingen personskadar. Politiet mistenkjer føraren, ein mann […]

Det vart mindre materielle skadar på bilen, men ingen personskadar. Politiet mistenkjer føraren, ein mann i 30-åra frå distriktet, for å vera rusa på andre ting enn alkohol. Det vart difor teke blodprøve av vedkommande.