Mistenkt for ruskøyring

Politiet mistenkjer føraren, ein mann i 30-åra frå distriktet, for å vera rusa på andre […]

Politiet mistenkjer føraren, ein mann i 30-åra frå distriktet, for å vera rusa på andre ting enn alkohol. Det vart difor teke blodprøve av vedkommande.