Moden for reform

Norge har i dag 431 kommuner, og strukturen har i hovedsak ligget fast siden 1965. […]

Norge har i dag 431 kommuner, og strukturen har i hovedsak ligget fast siden 1965. Jeg er overbevist om at tiden er moden for en reform, og jeg er overbevist om at den er nær forestående. Dagens kommunestruktur er kort og godt ikke bærekraftig om vi skal møte morgendagens utfordringer på en god måte. Selv om fristelsen kunne være stor, skal jeg ikke i dag på årets første dag røpe hva jeg personlig kunne se for meg som en optimal kommunestruktur i vår region. Det som er viktig for meg i dag, er å peke på at vi bør forberede oss på debatten og bevisstgjøre oss i forhold til den. Skal slike reformer lykkes, kreves det at vi analyserer hva vi skal oppnå og hvorfor. Vi kommer uansett ikke til å spare penger på en mer moderne kommunestruktur. Til det er utfordringene altfor store i årene som kommer med økt antall eldre og større krav til offentlige tjenester. Og det er her poenget ligger. Vi må organisere det offentlige Norge slik at vi får best mulig tjenester nærmest mulig borgerne.

Petter Steen jr.
ordførar i Haugesund