Mon tro…

Mon tro om Predikeren kunne predike? Hvor velstående kan de være, Guds rike? Get semane! […]

Mon tro om Predikeren
kunne predike?
Hvor velstående kan de være,
Guds rike?
Get semane! Tenk for en jobb
for et bal
og Jobs bok, er det en slags
jobbmanual?
Var det fari-seerne såg
tegn fra oven?
og er det om mose den er
Moseloven?

Håvard Førland