Mye å lære av Aetat i Hordaland

På landsbasis er tre av fire brukere fornøyd med tjenestene og de føler at de […]

På landsbasis er tre av fire brukere fornøyd med tjenestene og de føler at de blir møtt med respekt. Det viser en fersk brukerundersøkelse fra siste halvår.
Jeg vil våren 2005 legge fram et forslag om hvordan Aetat, trygdeetaten og sosialkontorenes kontakt med sine brukere skal samordnes. Formålet er å forenkle og forbedre det samlede tjenestetilbudet til brukerne. Her vil deres synspunkter og medvirkning ved utforming av tjenestene være viktig.
De siste årene er Aetat blitt tilført betydelige personellressurser for å kunne tilby en bedre oppfølging av brukerne. Det har samtidig vært en målretting av veiledning og oppfølging av den enkelte arbeidssøker. Men det er rom for å gjøre tjenesten enda bedre.
Jeg ønsker derfor at det lovfestes en plikt som sikrer brukermedvirkning i Aetat. Det er lagt fram et lovforslag for Stortinget der dette er ett av forslagene. Dette kan enten skje gjennom det nasjonale brukerforumet som ble opprettet i 2001, eller ved at det etableres lokale brukerfora rundt omkring i hele landet.
Det viktigste for brukerne av dagens velferdstjenester er å komme raskt ut i arbeidslivet. Det er langtidsledigheten som må bekjempes – til det beste for den enkelte og samfunnet.

Arbeids- og sosialminister,
Dagfinn Høybråten