Nei til fusjon mellom HSD og Gaia

Som mellomstor aksjonær og kollektivtrafikkentusiast vil jeg ikke være med på å legge til rette […]

Som mellomstor aksjonær og kollektivtrafikkentusiast vil jeg ikke være med på å legge til rette for at Folke Hermansen i Stavanger skal komme i posisjon for å overta makten og derved også kontrollen over de økonomiske verdiene i selskapet. Og klarer ikke aksjonærene å stoppe fusjonen i enten HSD eller i Gaia sin generalforsamling, er jeg overbevist om at akkurat det vil skje.
Det er nemlig slik at dersom fusjonen HSD + Gaia blir vedtatt, står Folke Hermansen klar til å gjennomføre sitt neste trekk. Det består i at hans heleide selskap Stavangerske enten skal selges til eller fusjoneres med det nye HSD+Gaia. Folke Hermansen vil da eie godt over 30 % og kanskje nærmere 40 % av aksjekapitalen i det ennå bare planlagte selskapet HSD+Gaia+Stavangerske, og de resterende ca 60 % vil være fordelt på nesten 9.000 andre aksjonærer.
Det er vanskelig å se for seg at andre investorer er interessert i å kjøpe aksjer i dette selskapet etter at Folke Hermansen har oppnådd en slik dominerende posisjon. Han kan da etter dette kjøpe opp aksjer i ro og mak etter hvert som de kommer til salgs. Uten særlig konkurranse fra andre og til den prisen han selv er villig til å betale. Hvem tror du blir vinner og taper i dette spillet?
Og ikke nok med det. All erfaring viser også at når tyngdepunktet for kapitalen flytter så starter en prosess som ender med at også hovedkontoret for selskapet flytter. Ikke med en gang. Men over litt tid.
Uansett hva de som går inn for en fusjon eller et oppkjøp sier på forhand, så viser erfaringen at over tid blir kompetansen og de administrative arbeidsoppgavene, som er knyttet til et hovedkontor, flyttet dit kapitalen holder til. Visst må bussene og båtene fortsatt gå lokalt og sjåfører, matroser og mekanikerne bo der båtene og bussene holder til. Men de administrative oppgavene kan flyttes. Og de blir flyttet, i praksis. Til slutt er det bare forretningsadressen igjen. Det er slik begrepet filialby har oppstått. Tror du ikke at det er akkurat det som nesten alltid skjer? Ikke? Sjekk selv da vel.
I dag sikrer stemmerettsbegrensningene i HSD sine vedtekter at de små og mellomstore aksjonærene, og derved også lokalsamfunnene i Hordaland, har en større innflytelse i selskapets generalforsamling enn det antall aksjer de eier skulle tilsi. Dersom fusjonen mellom HSD og Gaia blir gjennomført, blir også vedtektene i HSD forandret. Det sikkerhetsnettet som stemmerettsbegrensningene representer for de små og mellomstore aksjonærene forsvinner da helt.
Forkjempere for alle fusjoner lover alltid store innsparinger og bedre økonomiske resultater. Og det skjer. I noen tilfeller. Men det er meget krevende å fusjonere selskap med forskjellig bedriftskultur. Så krevende at over halvparten av alle fusjoner mislykkes.
Alle forhold tatt i betraktning tror jeg at både de små og mellomstore aksjonærene og lokalsamfunnene i Hordaland er best tjent med at den foreslåtte fusjonen mellom HSD og Gaia blir nedstemt.
Jeg håper at flest mulig av HSD og Gaias aksjonærer møter opp på de ekstraordinære generalforsamlingene den 29. juni og stemmer etter sin egen overbevisning. Og at de aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamling, gir fullmakt til noen som vil møte og stemme slik den som eier aksjen selv ville gjort.

Bjørn Smeby