Nei til skatt på sykdom

SV ble kraftig utskjelt fordi vi ikke kunne love skattelette til de formuende i landet […]

SV ble kraftig utskjelt fordi vi ikke kunne love skattelette til de formuende i landet vårt. Jeg satt i flere debattpanel og forsøkte å forklare at dersom man skulle dele ut ytterligere skattelette denne gruppen, så måtte man enten redusere i velferdstjenestene eller ta inn pengene på en annen måte. Nok en gang fikk SV kjeft.
Nå er sannheten om regjeringens politikk kommet frem. I nyhetene lørdag 17.9. er det kommet frem at Venstre, Høyre og KrF har planer om å øke egenandelene på helse generelt og legetjenester spesielt. Altså mindre skatt til de med formue og mer skatt til de som er syke!
Folk flest kan takke rød-grønne velgere for at vi nå får en ny regjering. SV kommer IKKE til å flå folk fordi de er syke.

Åge R. Rosnes
gruppeleder Askøy SV