Nei til vakuumpakket mat

Skånevik Pensjonistforening har på sitt årsmøte 6. februar 2006 vedtatt følgende uttale: Skånevik Pensjonistforening er […]

Skånevik Pensjonistforening har på sitt årsmøte 6. februar 2006 vedtatt følgende uttale:
Skånevik Pensjonistforening er sterkt imot at det etableres et produksjonskjøkken eller iverksettes en innkjøpsordning for vakuumpakket mat (sous vide) i eldreomsorgen i Etne kommune.
Skånevik Pensjonstforening går inn for å beholde kjøkkentjenesten som den er i dag.

Skånevik Pensjonistforening,
F. Nordskog, leder