Neppe avklaring om pol no

— Det skal bli fatta eit vedtak i løpet av året, og kanskje ein ikkje […]

— Det skal bli fatta eit vedtak i løpet av året, og kanskje ein ikkje rekk saksførebuingane allereie til dette møtet. Då er det berre eitt styremøte igjen i løpet av året, seier rådgjevar Jens Nordahl i Vinmonopolet.
Han vil framleis ikkje røpe om det blir ei etablering anten i Ølen eller Etne, og viser til at det er styret som skal avgjera det. Den avgjersla kjem truleg ikkje før 19. desember.