Norsk Kjøttrekord

Den norske sommeren byr på mange gleder: Ferie, av og til varme soldager, billige jordbær, […]

Den norske sommeren byr på mange gleder: Ferie, av og til varme soldager, billige jordbær, kanskje grilling? Er grilling av pølser, hamburgere og koteletter en av feriegledene, er du neppe alene. Vårt kjøttforbruk setter stadig nye rekorder, og er nå oppe i 68 kilo i årlig gjennomsnitt for nordkvinner- og nordmenn. Aldri har avstanden ned til verdensgjennomsnittet vært så stor.
Dessverre er det høye norske kjøttforbruket med på å ødelegge regnskogen. I fjor importerte vi 1500 tonn kjøtt fra Brasil. Stadig mer regnskog brennes opp for å gi plass til beitedyr eller soyadyrking. Og av soya importerte vi hele
451 000 tonn fra Brasil, vesentlig til dyrefor. Både direkte og indirekte er nordmenn med på å fjerne det enestående livsmangfoldet i en skogstype som har eksistert i millioner av år. Kjøttspising er dessuten sløsing med ressursene. Nærmere 90 prosent av energien i kornet eller soyaen går tapt når plantekosten blir forvandlet til svine- eller kyllingkjøtt. Ku og sau får også store mengder menneskemat i form av kraftfor, og beslaglegger arealer til beiting som ofte kunne vært brukt til å dyrke mat for mennesker. I tillegg bidrar drøvtyggere til store utslipp av klimagasser. Fremfor alt: Tallet på mennesker vokser, og det vil være umulig at hele jordas befolkning puttet i seg like mye kjøtt årlig som mennesker i rike land. Forskerne regner med at et kjøttforbruk som alle mennesker kan tillate seg innenfor naturens tålegrenser ligger på omtrent halvparten av dagens norske.
For mye sol er skadelig, for mye alkohol er det, for mye kjøtt. Filosofen Aristoteles mente at det gode liv bestod i å holde seg til den gylne middelvei. Mindre kjøtt og mer grønnsaker på middagstallerkenen og grillen vil være sunt for den enkeltes helse, for regnskogen og jordkloden som helhet. Kanskje grillkjøttet også smaker bedre hvis du holder deg på et nivå som ikke krever at regnskogen ødelegges?
Guri Tajet,
Framtiden i våre hender