Reduser bensinavgiften!

Hvis oljeprisene holder seg ut dette året vil den norske stat få rundt 60 milliarder […]

Hvis oljeprisene holder seg ut dette året vil den norske stat få rundt 60 milliarder kroner ekstra i uventede merinntekter, som følge av bmå kunstnariske fridomar med bogefasongar, skrå vinklar og felt med farga glas. Dessutan er det sett inn mange fleire vindauge enn det som har vore før, og lyse korridorar bind dei ulike skuletrinna og administrasjonen saman.
Odeen er takksam overfor både elevar, lærarar og foreldre, som har vist stor velvilje og hjelpt til med dugnadsarbeid i prosessen.
Han legg heller ikkje skjul på at det var heilt naudsynt å få gjort noko med dei nærare 40 år gamle lokala.
— Her var heilt nedslite, sluttar han.