Nye forbruks- og avfallsrekorder

På 11 år har mengden avfall økt med 70 prosent. Det er flere årsaker til […]

På 11 år har mengden avfall økt med 70 prosent. Det er flere årsaker til dette, men den viktigste enkeltfaktoren er at den vedvarende forbruksøkningen er opphøyd til en økonomisk nødvendighet.
Det nylig fremlagte statsbudsjettet har lagt opp til en privat forbruksøkning på fire prosent, og dette viser hvordan økonomenes teorier om privatforbruksvekst får gjennomslag i politikken.

Guri Tajet,
Framtiden i våre hender