Nye Vindafjord

Når det nå er realitet at vi blir en ny kommune, må vi tenke helhetlig, […]

Når det nå er realitet at vi blir en ny kommune, må vi tenke helhetlig, og vi må ha økonomi i bakhånd.
Både Ølen og Vindafjord har nylig vært igjennom omorganisering når det gjelder eldreomsorgen i tilknytning til bygg av nye sykehjem og omsorgsboliger. Dette er noe som i slike prosesser gir personalet noe utrygghet en viss tid, omveltninger for pårørende og brukere likeså.
Nå er vi i gang igjen med blant annet flytting av dementavdelingen og nye soner angående sykehjemsplasser for bygdefolket. Så etter en trygghetsperiode, er nå utryggheten tilbake blant personalet, pårørende og brukerne. Dette er fullt forståelig, og vi må gjøre dette i samarbeid med personalet, som tross alt jobber i sektoren, og som vet hva dette går i.
Både Ølen og Vindafjord har kompetansen på de ulike avdelingane, så vi skal lytte.
Men omveltninger blir det, så la oss gjøre det på en skånsom og fornuftig måte. Ikkje glemme at det er mennesker vi tross alt skal flytte på.

Gerd Kvamme,
Nye Vindafjord Frp