Om vegtrasé E134 gjennom Etne

Hensikten med traséen var samtidig å tilrettelegge for boligbygging i samme område. Området har mye […]

Hensikten med traséen var samtidig å tilrettelegge for boligbygging i samme område. Området har mye sol, særlig om ettermiddag/kveldstid når de fleste har fri. Med andre ord to fluer i en smekk. Innvendingene den gang var handelslekkasje. Den gang som nå er dette en ubetydelig sak – tungtransporten har ingen naturlig stopp og turistene/tilreisende kan kjøre «gamleveien», dvs nåværende trasé.
Det å legge veien bak sentrum, dvs mot Gjerde, er tullet eller «langt ute på jordet»! Som utflyttet etnesbu er jeg ikke meningsberettiget, men rådet/ideen er gratis, ingen copyright og noen fallskjerm forventes heller ikke.

Arne Boland