Ope brev til Etne kommune v/ Marit Ytreland

Og skal ikkje de som er folkevalte styra til folks beste? Eig de ikkje respekt […]

Og skal ikkje de som er folkevalte styra til folks beste? Eig de ikkje respekt for at rommet har vore eit kapell heilt frå starten av? Og det var vel innvigsla bra nok.
Eg har heile bygda med meg når eg krev å få att kapellet snarast! Eg ønskjer svar på dette.

Anna Kambe