Organisering av hestesporten i Etne og Vindafjord

Begge laga vil fortsette arbeidet med eit hestesportanlegg i Etne, med stor firkantbane, ovalbane og […]

Begge laga vil fortsette arbeidet med eit hestesportanlegg i Etne, med stor firkantbane, ovalbane og kanskje ridehall på sikt. Området på Tongane er nå regulert til hesteformål og grunneigarar Bjarne og Siv Haugen ynskjer sjølv å stå for utbygginga av anlegget. Me vil i samarbeid med grunneigarane væra med å utvikla anlegget og aktiviteten på området til det beste for hestesporten i distriktet vårt.
Vegen har vore lang fram til ferdig regulert område og når me nå har nådd dette målet kan me framover retta meir fokus på aktivitet med hest. Me ber alle hesteinteresserte, og alle som har interesse for å utvikla dette fritidstilbodet, om å melda seg inn i eit eller begge laga våre.
Kontaktpersonar for laga er:
Etne og Omegn Hestesportklubb: Vivi Olaug Lundal
Tlf 92 03 42 93
Etne, Ølen og Vindafjord Trav og Hestelag: Øyvind Thorson Tlf 90 19 43 30