Posten Norge – enda en gang

En «vennlig» økning i boksleien på flere hundre prosent fulgte med. (Dyrt å bytte ut […]

En «vennlig» økning i boksleien på flere hundre prosent fulgte med. (Dyrt å bytte ut tall!). På oppfordring fra Posten Norge kjøpte jeg haugevis med adresseendringskort som blei spredt utover til venner og kjente, og ellers andre adressater som jeg visste hadde postforbindelser med meg. Postboksen blei sperret for inngående ufrankert reklame. Nå skulle vel alt være i orden!
Takk, nei! — Det drysset inn med brev påklistret grønne og orange lapper. Varierende tekster lyste mot meg: «Vennligst underrett deres postforbindelser …o.s.v.», «Adressaten ukjent». Den siste tydet på at brevet var blitt returnert og derved forsinket med opptil 5-6 dager. Etter flere henvendelser til Posten Norge returnerte jeg en salig mengde klisterlapper med varierende fargemønstre. Under over alle undre: Jeg oppnådde forståelse for at jeg, som postmottaker ikke hadde ansvaret for korrekt adressering fra avsenderne som av en eller annen grunn hadde funnet det opportunt å tilskrive meg på Skåneviks postnummer 5593. Forklaringen om sortering i Stavanger og bla, bla, bla var lite interessant for meg som bruker. Posten hadde lagt om systemet, og da burde ansvaret om å få posten fram i tide være plassert. Lenge var inngående post fri for tivolifargede lapper. Men nå har de begynt igjen!!!! Ny prosedyre ser det ut for. All post tilbakesendes dersom det uhyrlige nr. 5593 Skånevik er knyttet til mitt postboksnummer. Flere brevforsinkelser har skapt private komplikasjoner, og nå lurer jeg på om dette postvesenet ikke makter å sette kundene/brukerne i sentrum lenger? Kanskje jeg skal si opp postboksen og sette opp kasse på eget stativ ved oppgangen til huset. For denne tjenesten, som må bety merarbeid for postbudet, den er faktisk gratis. Forstå det den som vil! Forresten, dersom flere boksbrukere gjør det samme, – ja, da øker vel både brevporto og andre postale avgifter. I disse elektroniske datatider må det vel være mulig å produsere en database hvor tidligere postboksbrukere legges inn i sorteringsrutinene på så vel gammelt som nytt postnummer. Prøv da vel! – Forslaget er gratis!!

Med hilsen
Victor Carlsen jr.
– fortsatt postboksbruker i Skånevik-