Postjulium

når konger og vise menn er hjemme igjen, når hyrdene er tilbake hos hjorden, da […]

når konger og vise menn er hjemme igjen,
når hyrdene er tilbake hos hjorden,
da begynner julens egentlige gjerning:
Å finne de fortapte,
Å helbrede de syke,
Å mette de sultne,
Å sette fanger fri,
Å gjenreise nasjoner,
Å slutte fred mellom brødre,
Å skape musikk i hjertene.
Ukjent forfattar