Postveg – tunnelen, ser du mulighetene?

Vårt hovedmål er å få innbyggerne i kommunen til å samle seg i fellesskap om […]

Vårt hovedmål er å få innbyggerne i kommunen til å samle seg i fellesskap om bygging av tunnel mellom Skånevik og Etne. I denne prosessen vil vi hente inn kompetanse som kan bidra til å heve engasjementet blant oss selv, og alle andre som ønsker å se mulighetene.
Aksjonsgruppa er nyetablert, og møtevirksomhet pågår jevnlig. Vi vil jobbe for å kople oss opp mot andre nettverk som næringsliv og politikere i kommunen, og etter hvert også nabokommuner i regionen som vil være aktuelle å samarbeide med.
Du som leser dette, ser du mulighetene? Ta kontakt og kom med innspill!

For aksjonsgruppa
Åse Langhelle