Pressestøtten er vern om lokaldemokratiet

Her står det gjerne om en du kjenner eller noe du har et direkte forhold […]

Her står det gjerne om en du kjenner eller noe du har et direkte forhold til. Slik bidrar lokalavisene til å skape egen identitet og samhold ute i distriktene. Lokalavisene har flere oppgaver og funksjoner. Blant noe av det viktigste er å bygge opp om nærdemokratiet.. Ofte er avisene en arena for det som skjer lokalt, og innbyggerne kan ytre seg om saker de aldri ville kunne få inn i de store avisene. Samtidig har de i likehet med de store riksavisene en opplysnings-, kontroll- og overvåkingsfunksjon som er viktig i et demokrati.
Lokalavisene er ofte små og avhengig av pressestøtte. Likevel opplever vi igjen angrep på pressestøtten. Både Høyre og Frp har tatt til ordet i sine nye program å trappe ned og på sikt fjerne pressestøtten. Bakgrunnen for dette er at pressen skal være uavhengig og at markedet skal få rå. Når dette er sagt, har jeg ennå til gode å lese en lokalavis som er mikrofonstativ for staten.
Selv medlemmer av Frp jeg har truffet, går ikke god for denne koblingen mellom staten og lokalavisene. Mye kan tyde på at den egentlige begrunnelsen er å spare penger, men at man fordekker dette med uavhengighet og markedskonkurranse..
For meg handler en nedtrapping av pressestøtten også om en nedtrapping av lokaldemokratiet. Ute i distriktene er avisen et talerør for innbyggerne og et viktig organ for det som skjer i nærmiljøet. Når store rikssaker blir slått opp har de ofte en lokalvri. Derfor er lokalavisen også et tilskudd til hovedstadspressen.
Viktig er det også at lokalavisene våre skaper et rikt mangfold i mediamarkedet og øker kvaliteten på aviser generelt. Gjennom å ha et mangfold økes også våres egen mediabevissthet samtidig som avislesingen i landet holdes på et høyt nivå. En fjerning av pressestøtten vil også bety nedleggelse av viktige arbeidsplasser og økt arbeidsledighet. Dette vil kunne bety at viktig lokal informasjon kan gå tapt og at lokalbefolkningen ikke lenger kjenner seg igjen i pressen.
Målet må heller være å styrke lokalavisene og Arbeiderpartiet har tatt til ordet for dette. Gjennom å øke pressestøtten vil man kunne kompensere for økte portoutgifter. Dette vil bidra til å trygge lokalavisene og ha et levende lokaldemokrati.

Eirik Aarek
leder av Arbeiderpartiet i Bergen