Reduser bensinavgiften!

Hvis oljeprisene holder seg ut dette året vil den norske stat få rundt 60 milliarder […]

Hvis oljeprisene holder seg ut dette året vil den norske stat få rundt 60 milliarder kroner ekstra i uventede merinntekter, som følge av beskatningen av oljeselskaper og salg av egen olje. FrP mener Norge burde bruke noen av de ekstra milliardene til å kutte våre egne avgifter, deriblant bensinavgiften.
Norge har en meget spesiell geografi i forhold til de fleste andre europeiske land. Vi har store avstander, og det gjør det umulig å få et tilfredsstillende kollektivtilbud de fleste steder. Likevel har vi en av de høyeste bensinavgiftene i Europa. De høye avgiftene rammer spesielt folk som bor i distriktene og som er avhengige av bil.
I vår la FrP frem et forslag i Stortinget om å innføre en flytende bensinavgift som ville sikret en lav og noenlunde stabil bensinpris. Det var det minste Stortinget kunne gitt innbyggerne når staten tjener seg rik på den høye oljeprisen! Men stortingsflertallet fornektet seg ikke, og stemte i mot. Det var bare staten som skulle tjene på den høye oljeprisen. Bensinavgiftene skulle bestå uforandret. Det er på tide med et opprør mot bensinavgiftene!

Øyvind Vaksdal
Stortingsrepresentant FrP